Boeken bestellen

Creatieve wijsheid

Creatieve wijsheid

We naderen een nieuwe tijd: de tijd van Creatieve Wijsheid. Hoe ga je daar als organisatie mee om? En hoe kun je daar als manager, medewerker of veranderkundige op inspelen? Aan de hand van 9 bestaande koploper organisaties worden de 13 Principes van Creatieve Wijsheid naderbij bekeken. Deze organisaties lopen sterk uiteen: van een natuurvoedingswinkel tot een bouwonderneming, van een gemeente tot een schoenhandel. Dit boek gaat in op de huidige samenleving waar de klantvraag zo snel verandert, dat het lineaire, hiërarchische en bureaucratische denken niet meer toereikend zijn. Het is nodig om dynamisch, bottum up en creatief te zijn. Meer informatie →
Buy from Bol.com bestel link
Geloofskwesties

Geloofskwesties

Over geloofskwesties valt veel te zeggen en elk 'geloof' claimt zo zijn eigen waarheid. Catherine Wheels ging zoals zovelen voor haar, op zoek naar 'waarheid'. Die zoektocht is op zich al interessant, maar of de uitkomst waarachtig is, dat weet ze niet. Teveel processen, teveel invloeden... Ze ging ook op zoek naar de gemeenschappelijke basis en de historische wortels van enkele wereldgodsdiensten want die bestaat. Mooi hoe alles met elkaar verweven is geraakt, zelfs als er zoveel tijd overheen is gegaan. Het is trouwens waar wat ze zeggen 'religie is slechts een weg naar spiritualiteit' want spiritualiteit gaat net voorbij alle grenzen. Het laat ons net zien dat we onbegrensd zijn, gelijkwaardig en verbonden. We existeren tegelijkertijd in verschillende dimensies, maar we zijn ons slechts bewust van onze aardse 3D-realiteit. Zoveel dingen gebeuren nu op een 'onbewust niveau', maar zulke dingen worden stilaan ontsluierd. All is 'one' en je ego is een illusionair ordenend product van je linkerhersenhelft om grip te krijgen op de onbevattelijke, oneindige realiteit, waar onze rechterhersenhelft blijkbaar wel enige notie van heeft, maar vooralsnog laten we het rationele structurele primeren alsof we elkaar moeten beconcurreren voor het ontvangen van licht van de zon. Meer informatie →
Buy from Bol.com bestel link
Natural Healing

Natural Healing

$11.22
The book Natural Healing is meant for everyone who wants to give their life a new boost or create health and healing in a new and peaceful way. This book doesn’t give you a list of strict rules that you must follow, but rather gives you tools that help you to take healing and energy into your own hands. The approaches shared in Natural Healing come from real life ex- periences of people who have healed themselves or created more vibrant and healthy lives. By practicing Natural Healing, you can attain a balanced and renewed quality of life, which you can do at the tempo and in the manner that best connects with your unique personality and specific nature. You could give it the name ‘fusionhealing’. With or without the name, it gives you more energy to heal. Too often, an overly rational and analytical way of thinking, combined with a modern and busy lifestyle are major obstacles to making contact with your own unique nature. This often leads to a dulling of the senses where you don’t know what is truly good for you, what feels good, what ‘does’ good in your life. This can mislead you to always look externally for answers, rather than turning to your inner wisdom and intuition. This book can put you back in touch with your true and natural self by giving you some examples of real people who have experienced self-healing. Meer informatie →
Buy from Amazon Kindle
Levensgewijs

Levensgewijs

€12.90
In Levensgewijs staan meer dan 250 toepasbare QUOTEN voor onmiddellijk gebruik. Deze RICHTINGAANWIJZERS bevrijden ons van morele slavernij, door het begrip van universele wetten die aan de basis liggen van elke religie. Wetten uit het eenheidsbewustzijn die te sterk versluierd zijn geraakt omdat men alle wijsheid voor zichzelf wilde houden. Als quoten vertaald, laten ze ons toe via onze wilskracht en ons denken, onze eigen (illusionaire) werkelijkheid te creëren en ons te bevrijden van verborgen afhankelijkheden en programmaties. Zo plaatsen ze ons terug in onze eigen zelfscheppende kracht; wij zijn ZELF SCHEPPERS en in staat onszelf te genezen... (Verkrijgbaar in de boekhandel, bij bol.com..). Meer informatie →
Buy from Bol.com bestel link
Universele inzichten

Universele inzichten

€19.50
Auteur: Annie Geens
Genre: inzichtkaarten
Dit houten doosje bevat een vijftigtal inzichten of dagkaarten, gebracht als gedichtjes. Ze werden op een leuke manier geïllustreerd. Meer informatie →
Buy from Nu bestellen link naar bestel formulier
Buy from Bol.com bestel link
De kracht van de gitaar

De kracht van de gitaar

€24.95
Auteur: Hans Degel
Genre: gitaarleerboek
De kracht van de gitaar laat je op eenvoudige wijze met tekst, afbeeldingen en een meespeel CD gitaar leren spelen. Meer informatie →
Buy from Nu bestellen link naar bestel formulier
De Nieuwe Aarde

De Nieuwe Aarde

€24.50
Auteur: An Deckers
“Tja, wij alleen gaan de wereld wel niet veranderen hé. Er zit niets op dan dit allemaal te accepteren.” Auteur An Deckers doorbreekt die algemene gelatenheid al in de titel van haar nieuwe boek. Zij zegt zelfs dat er maar één mens nodig is om het proces te keren. Meer informatie →
Buy from Nu bestellen link naar bestel formulier
D-codeer je toekomst

D-codeer je toekomst

€25.00
Auteur: Luc Devos
Een eigentijds boek dat je kan helpen om meer vreugde en welzijn te bereiken. De principes en inzichten zijn eenvoudig, praktisch en overal toepasbaar. Meer informatie →
Buy from Nu bestellen link naar bestel formulier
Ziekte is onwetendheid

Ziekte is onwetendheid

€30.00
Auteur: Bob Massart
Het boek beschrijft een allesomvattende actuele visie van de geheime leer waarin geschiedenis, godsdienst, astrologie, de wetten van karma en van reïncarnatie, wetenschap, geneeskunde, de samenstelling van de mens, de oorzaken van ziektes, diagnosemethodes, voedingsprincipes, therapieën, genezende handelingen, alsook de onmetelijke zelfgenezende krachten van het bewustzijn uitgebreid aan bod komen. Meer informatie →
Heel Natuurlijk

Heel Natuurlijk

€14.50
Blijf niet bij de pakken zitten. Door een overmedicalisering van onze gezondheidszorg lijken we voorgoed het geloof in onze eigen kracht te zijn verloren. Dokters en therapeuten krijgen teveel verantwoordelijkheid toegeschoven. Moeten we niet wat meer leren te vertrouwen op onszelf? Op ons lichaam, onze geest en onze ondoorgrondelijke natuur? Laten we eens kijken naar onze levenshouding en levenswijze of kritisch leren zijn? De holistische aanpak behandelt niet alleen symptomatisch, maar zoekt ook naar de oorzaken van ziekte. In Heel Natuurlijk vertellen 6 auteurs over 7 eenvoudige wegen naar zelfheling. Meer informatie →
Buy from Nu bestellen link naar bestel formulier
Buy from Bol.com bestel link

Plaats een reactie