Auteur: Catherine Wheels

Geloofskwesties

Geloofskwesties

Over geloofskwesties valt veel te zeggen en elk 'geloof' claimt zo zijn eigen waarheid. Catherine Wheels ging zoals zovelen voor haar, op zoek naar 'waarheid'. Die zoektocht is op zich al interessant, maar of de uitkomst waarachtig is, dat weet ze niet. Teveel processen, teveel invloeden... Ze ging ook op zoek naar de gemeenschappelijke basis en de historische wortels van enkele wereldgodsdiensten want die bestaat. Mooi hoe alles met elkaar verweven is geraakt, zelfs als er zoveel tijd overheen is gegaan. Het is trouwens waar wat ze zeggen 'religie is slechts een weg naar spiritualiteit' want spiritualiteit gaat net voorbij alle grenzen. Het laat ons net zien dat we onbegrensd zijn, gelijkwaardig en verbonden. We existeren tegelijkertijd in verschillende dimensies, maar we zijn ons slechts bewust van onze aardse 3D-realiteit. Zoveel dingen gebeuren nu op een 'onbewust niveau', maar zulke dingen worden stilaan ontsluierd. All is 'one' en je ego is een illusionair ordenend product van je linkerhersenhelft om grip te krijgen op de onbevattelijke, oneindige realiteit, waar onze rechterhersenhelft blijkbaar wel enige notie van heeft, maar vooralsnog laten we het rationele structurele primeren alsof we elkaar moeten beconcurreren voor het ontvangen van licht van de zon. Meer informatie →
Buy from Bol.com bestel link
Levensgewijs

Levensgewijs

€12.90
In Levensgewijs staan meer dan 250 toepasbare QUOTEN voor onmiddellijk gebruik. Deze RICHTINGAANWIJZERS bevrijden ons van morele slavernij, door het begrip van universele wetten die aan de basis liggen van elke religie. Wetten uit het eenheidsbewustzijn die te sterk versluierd zijn geraakt omdat men alle wijsheid voor zichzelf wilde houden. Als quoten vertaald, laten ze ons toe via onze wilskracht en ons denken, onze eigen (illusionaire) werkelijkheid te creëren en ons te bevrijden van verborgen afhankelijkheden en programmaties. Zo plaatsen ze ons terug in onze eigen zelfscheppende kracht; wij zijn ZELF SCHEPPERS en in staat onszelf te genezen... (Verkrijgbaar in de boekhandel, bij bol.com..). Meer informatie →
Buy from Bol.com bestel link