Geloofskwesties

Geloofskwesties
Auteur: Catherine Wheels
Genre: filosofisch werk
Uitgever: De groene gedachte
Publication Year: 2017
ISBN: 9789492057150
Over geloofskwesties valt veel te zeggen en elk 'geloof' claimt zo zijn eigen waarheid. Catherine Wheels ging zoals zovelen voor haar, op zoek naar 'waarheid'. Die zoektocht is op zich al interessant, maar of de uitkomst waarachtig is, dat weet ze niet. Teveel processen, teveel invloeden... Ze ging ook op zoek naar de gemeenschappelijke basis en de historische wortels van enkele wereldgodsdiensten want die bestaat. Mooi hoe alles met elkaar verweven is geraakt, zelfs als er zoveel tijd overheen is gegaan. Het is trouwens waar wat ze zeggen 'religie is slechts een weg naar spiritualiteit' want spiritualiteit gaat net voorbij alle grenzen. Het laat ons net zien dat we onbegrensd zijn, gelijkwaardig en verbonden. We existeren tegelijkertijd in verschillende dimensies, maar we zijn ons slechts bewust van onze aardse 3D-realiteit. Zoveel dingen gebeuren nu op een 'onbewust niveau', maar zulke dingen worden stilaan ontsluierd. All is 'one' en je ego is een illusionair ordenend product van je linkerhersenhelft om grip te krijgen op de onbevattelijke, oneindige realiteit, waar onze rechterhersenhelft blijkbaar wel enige notie van heeft, maar vooralsnog laten we het rationele structurele primeren alsof we elkaar moeten beconcurreren voor het ontvangen van licht van de zon.
Download Sample Chapter
Buy from Bol.com bestel link

Korte samenvatting

Over geloofskwesties valt veel te zeggen en elk ‘geloof’ claimt zo zijn eigen waarheid. Catherine Wheels ging zoals zovelen voor haar, op zoek naar ‘waarheid’. Die zoektocht is op zich al interessant, maar of de uitkomst waarachtig is, dat weet ze niet. Teveel processen, teveel invloeden… Ze ging ook op zoek naar de gemeenschappelijke basis en de historische wortels van enkele wereldgodsdiensten want die bestaat. Mooi hoe alles met elkaar verweven is geraakt, zelfs als er zoveel tijd overheen is gegaan.
Het is trouwens waar wat ze zeggen ‘religie is slechts een weg naar spiritualiteit’ want spiritualiteit gaat net voorbij alle grenzen. Het laat ons net zien dat we onbegrensd zijn, gelijkwaardig en verbonden. We existeren tegelijkertijd in verschillende dimensies, maar we zijn ons slechts bewust van onze aardse 3D-realiteit. Zoveel dingen gebeuren nu op een ‘onbewust niveau’, maar zulke dingen worden stilaan ontsluierd. All is ‘one’ en je ego is een illusionair ordenend product van je linkerhersenhelft om grip te krijgen op de onbevattelijke, oneindige realiteit, waar onze rechterhersenhelft blijkbaar wel enige notie van heeft, maar vooralsnog laten we het rationele structurele primeren alsof we elkaar moeten beconcurreren voor het ontvangen van licht van de zon.

Het boek kan je hier gratis downloaden.
Geloofskwesties