Zelfgenezing kan met je eigen kracht

Door een overmedicalisering van onze gezondheidszorg lijken we voorgoed het geloof in onze eigen kracht te zijn verloren. Dokters en therapeuten krijgen teveel verantwoordelijkheid toegeschoven. Moeten we niet wat meer leren te vertrouwen op onszelf? Op onze geest en onze ondoorgrondelijke natuur? Op onze eigen lichaamskracht? Laten we eens kijken naar onze levenshouding en levenswijze en wat kritischer (leren) zijn? Onderschat ook je mentale kracht niet, of de kracht van aandacht, van liefde. Jawel, zelfgenezing is mogelijk, maar daarom gooien we de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde (homeopathie…) niet overboord.

Oh, is het daarom dat sommige mensen zich koesteren in de slachtofferrol?
Ja, want bestendig aandacht vragen zorgt voor een permanente energiebevoorrading., maar het is helaas energie van anderen. Iemand met de ‘bestendigde macht’ van het slachtofferschap, zal ook niet geven en iemand met te weinig zelfwaarde blijft maar geven. Die geeft zich leeg. En zo geraken geen van beiden tot bij de gezonde zelfliefde of bij de ultieme liefde. En toch is de helende macht van liefde veel sterker. Helaas, die vereist echtheid, eerlijkheid, onvoorwaardelijkheid. Liefde in welke vorm dan ook, ze tilt je letterlijk naar een hoger niveau en vandaar haar kracht.

De holistische aanpak behandelt niet alleen symptomatisch, maar ze zoekt ook naar de oorzaken van ziekte om jezelf te genezen. Die liggen helaas niet altijd aan de oppervlakte want stevig in de wortels geïnstalleerde opvattingen en gedragspatronen, gaan soms tot 7 generaties terug. Het reulteert in onbewust gedrag. Soms zelfs in zieke zich balancerende systemen. Generatie na generatie. We gaan dus niet op zoek naar schuld en boete, enkel naar inzicht in jezelf, inzicht in je omgeving en tenslotte naar inzicht in ziekte. Dit zet je op weg naar gezondheid.

 

In Heel Natuurlijk vertellen 6 auteurs over 7 eenvoudige wegen naar zelfheling of over natuurlijk genezen. Zelfheling vertrekt ook vanaf gezondheid en staat dan voor balans behouden.

Auteurs Heel Natuurlijk : Anne-Marijn Somers, Eddy Smits, Karine Garcia, Nathalie Hermans, Benjamin Koen

Bekijk de recensies op bol.com

Plaats een reactie